Закрити завантаження

Перспективи розвитку

Концептуальна програма розвитку лісовпорядкування на період до 2015 року

Концептуальна програма розвитку лісовпорядкування на період до 2015 року (далі — Програма) затверджена наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011р. №60. Згідно даної програми основними напрямками розвитку ВО„Укрдержліспроект” на період до 2015 року буде більш повне інформаційне і проектне забезпечення Державної цільової програми „Ліси України” на 2010-2015 роки, подальший розвиток в лісовпорядкуванні та лісовому господарстві сучасних географічних інформаційних технологій, застосування нових технологій інвентаризації лісів, проведення моніторингу стану лісів, контроль за впровадженням у виробництво Проектів організації і розвитку лісового господарства.

Розробка даної Програми на сучасному етапі викликана наступними реаліями і аргументами:

 

  • зростаюча роль лісовпорядної інформації у вирішенні стратегічних і поточних завдань лісового господарства в умовах ринкової економіки, екологізації ведення лісового господарства, переоцінки ресурсного потенціалу лісів;
  • здійснення економічних реформ в державі, в тому числі в лісовому комплексі;
  • необхідність удосконалення проектних рішень, направлених на сталий розвиток лісового господарства, невиснажливе лісокористування та збереження біологічного різноманіття;
  • збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;
  • необхідність визначення ролі, місця і співвідношення базового, безперервного лісовпорядкування та національної інвентаризації лісів, статусу одержуваної в процесі їх виконання інформації;
  • розширення зацікавленості в геоінформаційній базі даних про ліси з боку лісового та інших відомств;
  • перехід на використання сучасних ГІС-технологій, які забезпечують і розширюють можливості оперативного аналізу інформації, моделювання та прогнозування розвитку лісової галузі;
  • подальше розширення моніторингу лісів в рамках єдиної європейської програми.