Закрити завантаження

Управління корупційними ризиками

Оцінка корупційних ризиків

ВО «Укрдержліспроект» проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення ВО «Укрдержліспроект» визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) внутрішнього середовища об’єднання на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській ВО «Укрдержліспроект».

Внутрішнє середовище – це існуючі в об’єднанні організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ВО «Укрдержліспроект», аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення об’єднання дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ВО «Укдержліспроект» підготовлено: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ВО «Укрдержліспроект», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня), які викладені в таблиці (звіті) з оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення  у діяльності об’єднання.