Закрити завантаження

Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності

Норми професійної етики

1. Керівництво ВО «Укрдержліспроект», посадові особи, уповноважений, працівники та представники об’єднання під час виконання своїх посадових (договірних) обов'язків:

1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведінки;

2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;

3) діють, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

4) не розголошують і не використовують конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових (договірних) обов'язків, крім випадків, встановлених законом;

5) компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують посадові (договірні) обов'язки, рішення та доручення керівництва об’єднання і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ВО «Укрдержліспроект».

2. Керівники ВО «Укрдержліспроект», посадові особи, уповноважений, працівники, представники об’єднання утримуються від явно злочинних дій, рішень та доручень та вживають заходів щодо скасування таких рішень і доручень.

3. Посадові особи ВО «Укрдержліспроект», уповноважений, працівники, представники об’єднання зобов'язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які є явно злочинними.

4. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними, посадова особа, уповноважений, працівник, представник об’єднання повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або генерального директора ВО «Укрдержліспроект» та уповноваженого.

5. Посадову особу, уповноваженого, працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з відмовою від виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними.

6. Посадові особи, працівники об’єднання, уповноважений не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відмову від участі в корупційних діяннях, навіть якщо така відмова може призвести до втрати ВО «Укрдержліспроект» конкурентної переваги або потенційної вигоди.

( Розділ 3 «Антикорупційної програми ВО «Укрдержліспроект» на 2024-2025 р., затвердженої  наказом ВО «Укрдержліспроект» від 29.12.2023 р. № 100)