Закрити завантаження

Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності

Норми професійної етики

1. Керівництво ВО «Укрдержліспроект», працівники об’єднання, Уповноважений з антикорупційної діяльності, під час виконання своїх посадових обов’язків:

  • 1) зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки;
  • 2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій;
  • 3) діяти об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
  • 4) не розголошувати і не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
  • 5) компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна об’єднання.

2. Керівництво ВО «Укрдержліспроект», працівники об’єднання, Уповноважений з антикорупційної діяльності утримуються від дій, рішень та доручень, якщо вони становлять загрозу державним або суспільним інтересам, або суперечать чинному законодавству та вживають заходи щодо скасування таких рішень і доручень.

3. Працівники об’єднання, Уповноважений з антикорупційної діяльності зобов’язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які вони вважають незаконними та такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, Уповноважений з антикорупційної діяльності, працівник об’єднання вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це Генерального директора об’єднання, безпосереднього керівника та Уповноваженого.

( Розділ 3 «Антикорупційної програми ВО «Укрдержліспроект» на 2022-2023 р.)