Закрити завантаження

Основні завдання Уповноваженого з антикорупційної діяльності

Основні завдання, функції Уповноваженого з антикорупційної діяльності

• Здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Функції:

• Розробляє, організовує та контролює за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

• Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності об’єднання, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Генеральному директору об’єднання відповідні пропозицій.

• Надає методичну та консультативну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

• Здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує Генерального директора об’єднання та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

• Перевіряє факт подання суб’єктами декларування декларацій та повідомляє Національне агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

• Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.

• Здійснює повноваження у сфері захисті викривачів відповідно до Закону.

• Інформує Генерального директора об’єднання, Національне агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.