Закрити завантаження

Законодавство

Закони України

 • Лісовий кодекс № 3404-IV від 8 лютого 2006 року
 • Земельний кодекс 2768-IІІ від 25 жовтня 2005 року
 • Податковий кодекс. Розділ ХIII. Плата за землю
 • Про природно-заповідний фонд № 12878-XIV від 14 грудня 1999 року.
 • Про бджільництво № 1492-ІІІ від 22 лютого 2000 р.
 • Про екологічну мережу

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджений № 733 від 16 травня 2007 року.
 • Порядок спеціального використання лісових ресурсів, № 761 від 23 травня 2007 року.
 • ПОРЯДОК видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів
 • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов N 175 від 24 лютого 2010 р.
 • Правила рубок головного користування в лісах України (рівнинних лісів), затверджені наказом Держкомлісгоспу України № 364 від 23.12.2009 р.
 • Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат № 929 від 29 жовтня 2008 року.
 • Правила поліпшення якісного складу лісів, № 724 від 12 травня 2007 року.
 • Санітарні правила в лісах України, № 555 від 27 липня 1995 року.
 • Про затвердження правил відтворення лісів № 303 від 13 березня 2007 року.
 • Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель № 982 від 18.12.2013 року
 • Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу .N 665 від 23 липня 2008 року
 • Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд № 541 від 24 липня 2013 року

Накази Державного комітету лісового господарства

 • Положення про лісові пожежні станції, №526 від 28.12.2005 року
 • Порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням лісового законодавства, №263 від 31.08.2010 року
 • Інструкція з оформлення органами Державного коміте-ту лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, №262 від 31.08.2010 року Інструкція про проведення ревізій лісових обходів, №23 від 08.02. 2010 року