Закрити завантаження

Документи

Інструктивно-методичні вказівки з ведення лісовпорядкування


♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2023 р. № 112
                    
Про затвердження Порядку здійснення лісовпорядкування ►►►

 


Правила охорони праці

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про охорону праці» та затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 N119.

Правила установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, лісосічні, лісотранспортні та лісоскладські роботи, заготівлю живиці та пневого осмолу, лісопиляння та інше первинне перероблення заготовленої деревини, роботи в малій лісохімії.

На основі Правил та інших нормативно-правових актів з охорони праці з урахуванням специфіки природно-виробничих умов функціонування підприємства (установи, організації) роботодавець зобов’язаний вчасно розробляти і затверджувати інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інші необхідні нормативні акти і документи відповідно до вимог, установлених законодавством.